Thai  Thai

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กม. เป็นเมืองสมัยโบราณ
พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบ
มีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมา ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าเมือง "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ" หรือ "พันธุมบุรี" นอกจากนี้ยังเป็นเมืองกำเนิดเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและของชาติไทย ชื่อตำบล
ชื่อบ้าน และชื่อสถานที่สำคัญอื่นๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏอยู่ เช่น บ้านรั้วใหญ่
วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอ
ศรีประจันต์ เป็นต้น

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอ่างทอง อยุธยา และสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 

Thai
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com